RAČUNOVODSKI SERVIS NA GORENJSKEM

Mi poskrbimo za vodenje vaših poslovnih knjig, da se vi lahko osredotočite na svoj posel.

Pošljite nam povpraševanje za izračun neobvezujoče ponudbe.

Kaj lahko storimo za vas?

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV).
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški.
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance.
  Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu).
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje).

Storitve

Vodenje poslovnih knjig

 • vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva
 • vodenje poslovnih knjig in zaključnih računov za zasebnike in pravne osebe
 • izdelava medletnih poslovnih rezultatov
 • strokovne in ažurne storitve (obveščanje o novitetah in morebitnih napakah)
 • možnost prevzema dokumentacije pri stranki

Računovodsko svetovanje

 • svetovanje o vsebini in obliki poslovodskih listin
 • svetovanje o izbiri vodenja poslovnih knjig ob začetku poslovanja
 • organizacija krogotoka poslovne dokumentacije
 • svetovanje o vodenju evidenc na področju gostinstva in trgovine

Podjetniško poslovanje

 • svetovanje pri priglasitvi samostojnih podjetnikov
 • priprava dokumentacije za priglasitev
 • izdelava poslovnih načrtov
 • svetovanje in priprava dokumentacije za subvencije, odobritve kreditov

Davčno svetovanje

 • optimiziranje davcne osnove
 • planiranje davčnega rezultata med letom in v prihodnosti
 • svetovanje s področja DDV, dohodnine, dohodkov pravnih oseb
 • svetovanje s področja delovne zakonodaje

Računovodsko analiziranje

 • analiza glavnih računovodskih podatkov
 • analiziranje računovodski poročil

Kadrovsko svetovanje

 • nasveti in rešitve kadrovskih zadev
 • pogodbe o zaposlitvi prilagojene posebnostim in zahtevam delodajalca
 • sistemizacija delovnih mest
 • plačilni modeli

Cena računovodskih storitev

Za ceno računovodskih storitev se dogovorimo na začetku sodelovanja na podlagi vaših posredovanih podatkov. Storitve se obračunavajo mesečno po sklenjeni pogodbi. Cena računovodskih storitev se spreminja samo po dogovoru.

Računovodstvo po meri vsake dejavnosti. Za uspešno poslovanje.

Načrtovanje

Računovodsko načrtovanje je na podlagi predvidevanja prihodnosti zasnovano določanje prihodnjega delovanja, ki obsega postavljanje ciljev poslovanja in nalog pri njem, ter postopkov za njihovo uresničevanje; v ta okvir spada dolgoročno ali strateško načrtovanje kot osnovno ali letno načrtovanje do operativnega načrtovanja.

Sodelovanje

Sodelovanje med računovodskim servisom in podjetjem lahko poteka na več načinov. Prilagodimo se vaši dejavnosti.

Priprava poslovnih načrtov

Nudimo izdelavo vseh vrst poslovnih načrtov z analizo trga in podrobnim finančnim načrtom po potrebah naročnika.

Zakaj izbrati Računovodstvo Ban?

N

Preizkušeni poznavalec DDV

Pridobili smo certifikat “Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost”
Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
}

Hiter odziv

Za uspešno in ažurno računovodstvo je pomemben hiter odziv. S tem boste pridobili vpogled v vaše tekoče stanje in se boste lažje prilagajali trenutni situaciji.

Osebni pristop

Pri nas niste le številka saj dajemo velik pomen osebnemu odnosu, tako velikim, kot tudi manjšim podjetjem se posvetimo na isti način, enako skrbno in zavzeto.

V Računovodstvu Ban d.o.o pomen računovodstva razumemo tudi kot skupen razvoj družbe. Računovodstvo je posebna celota delov informacijskega podsistema, znotraj katerih se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo v denarni merski enoti izraženi podatki ter prikazujejo in shranjujejo informacije o preteklih in prihodnjih poslovnih dogodkih, ki so povezani s poslovanjem podjetij. Računovodstvo Ban vam zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finančni uspešnosti vašega poslovanja ter podatke o vašem premoženjskem in finančnem stanju.

Stranke o nas

Pri njih koristimo tudi davčno in drugo svetovanje. S strokovnostjo in predlogi smo zelo zadovoljni. Učinki v poslovanju so se hitro poznali.

Matej Mrak

Direktor, 3DMM

Eden od razlogov za naš »nasmeh« je tudi zadovoljstvo z izbranim računovodskim servisom. Podjetništvo je danes zahtevno in naporno, predvsem pa je potrebno nenehno izobraževanje in sledenje spremembam zakonodaje. Zaupanje v računovodske storitve podjetja Računovodstvo Ban nam omogoča, da se 100% posvetimo svojemu delu, računovodske skrbi pa prepustimo njim. Želimo si, da bo naše dolgoročno uspešno sodelovanje še vnaprej tako učinkovito, kot je bilo do sedaj.

Miha Koselj

Direktor, Koselj d.o.o.

Po več kot desetletju sodelovanja z Računovodsko družbo Ban zaradi dobrih izkušenj in zglednega sodelovanja, nisem imel pomislekov podati svoje reference. Skupaj z njimi rešujemo probleme, iščemo najboljše rešitve. Odlično obvladajo računovodstvo, hkrati pa me še obveščajo o vseh pomembnih spremembah iz zakonodaje.

Anton Dobre

Direktor, TGM d.o.o.

Kontakt

Naslov

Loka 36, 4290 Tržič

Fax

+386 4 5921161

Delovni čas

Od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00

Sobota, nedelja in prazniki nabiramo moči za delovni čas.

11 + 5 =